برای آوردن کلید فشاری یا می توانی راه قبل را برویم یا بر روی همین کلید دو  بار  کلیک  می کنیم بر روی دکمه ی  replace  کلیک کرده بر روی pb-dpst کلیک می کنیم که با کلیک  کردن بر روی سیم های اطراف آن آنها را پاک کرده و به صورت شکل زیر قرار می دهیم.

  

مدار 2

 

 ما در این قسمت می خواهیم با استفاده از این قطعات  یک مدار کاربردی  بسازیم  ابتدا  یک  مدار تک پل برای آوردن یک  منبع ac  باید  از  قسمت  source=component=ac-power استفاده کرده  از قسمت  indicator یک  virtual lamp  برای  آوردن  کلید  از  قسمت basic و گزینه ی switch  =spst استفاده کرده و با فشار دادن ctrl+r یعنی چرخاندن  در صفحه قرار  می دهیم (در اینجا مختصری از قرار دادن قطعه در صفحه را  شرح می دهم  که  با  گرفتن  alt+xقطعه به  صورت  افقی  در  صفحه  معکوس  می شود  و  با  alt +y قطعه  به  صورت  عمودی  معکوس می شود)ما برای آوردن  FUSE از  BASIC =RATED VIRTUAL =FUSE یا  از طرق SEARCH  پنجره  FUSE  را نوشته و OK می کنیم و به شکل زیر مدار  را  وصل  می کنیم  برای  تغییر  رنگ  سیم  بر  روی  سیم  راست  کلیک  کرده و  CHANGE COLOR  را انتخاب  می کنیم  و مشخصات قطعات ولتاژ و توان لامپ=220و100میباشد ولتاژRMS   و  FREQUENCY 220 و50  آمپر فیوز نیم آمپر .

 

 مدار 3

 

اما در مدار دو پل  می توان از کلید هایی که تقریبا به  شکل  واقعی  است  استفاده  کرد به صورت زیر با کلیک بر روی کلید  دابل کلیک و زدن REPLACE  قطعه ی DSWPK_2 را انتخاب می کنیم در این مدار برای اینکه دو لامپ در مدار  قرار  می گیرد  باید فیوز را یک  آمپر  قرار  دارد  در  غیر  این  صورت FUSE  خواهد سوخت .

ما در اینجا مدار سالم و مدار با فیوز خراب را نشان می دهیم .

نکته: برای قرار دادن نقطه ی اتصال در مدار با استفاده از کلید های CTRL+J .

مدار4
 

  

مدار 5

مدار سالم

 مدار 6

در اینجا می خواییم  مدار  تبدیل را بکشیم در این مدار دو  لامپ  را  از  یک  نقطه  کنترل  می کنیم که اگر بخواهیم در مدار قبل تغییری ایجاد کنیم باید یک کلید تبدیل بیاوریم  در  قسمتBASIC=COMPONENT =SPDT را می آوریم .

 

 مدار 7

 

در این  قسمت  برای  طراحی  یک  مدار  راه پله  برای آوردن قطعات از گروه electro_mechanical از  قسمت  time_contact=timed_noto   تایمر  را  وارد   می کنیم  برای  آوردن  کلید ، کلیدPB_DPST را وارد کرده برای اینکه این تایمر در ولتاژ DC کار می کند شما  یا  می توانی  ولتاژ  DC  را وارد کنید یا اینکه در مقابل ولتاژ AC دیود قرار دهید تا DC  شود .
برای مشخصات تایمر دابل  کلیک  کرده  در  قسمت  DELAY TIME  زمان تاخیر  آن  را  100msc قرار داده  شکل زیر مدار تایمر راه پله را نشان داده است.
شرح مدار:با زدن کلید فشاری تایمر که باز است بسته می شود و لامپ را روشن می کند.

 که بعد از زمانی که ما قرار داده ایم مدار قطع خواهد شد . 
 

 

 مدار 8