سیستم اعداد  

با استفاده از مبانی یا  سیستم اعداد یک عدد را می توان به فرمت یا مبتاهای متفاوت نشان داد تا بتوان بهترین فرمت را از نظر سادگی محاسبات یا دقت بالا یا کم حجم بودن انتخاب کرد  

اما در plc کمبت های آنالوگ با مبنای دهدهی (دسیمال) سرو کار دارند اما خود cpu بر اساس مبنای دو عمل می کند  

آدرس خطوط در plc و مقادیر عددی در مبنای هگزا می باشد  

پس در plc مجبوریم با مبنا های متفاوت آشنا باشیم و آنها را بتوانیم به یکدیگر تبدیل نماییم 

 

 

انواع مبنا ها در plc : 

1-مبنای دودویی (دیجیتال باینری ) اساس کار تمام ریزپردازنده ها مانند کامپیوتر و plc ر مبنای دو می باشند در این مبنا از دو رقم 0 و 1 برای نمایش کلیه ی ارقام استفاده می شود و 0 به معنای خاموش یا نادرست و 1 به معنای روشن یا درست می باشد  

از جمله امتیازات این مبنا موارد زیر است: 

 1-چون از دو رقم استفاده می شود امکان خطا یا تقریب وجود ندارد. 

2-برنامه های نوشته شده براساس این مبنا را میتوان با عنار برقی یا الکترونیکی (کلید،دیود،ترانزیستور)مشابه سازی کرد تا با استفاده از این مشابه سازی از صحت برنامه مطمئن شد . 

محاسبات در این مبنا آسان است  

در این مبنا هر رقم دارای ارزش مکانی است که ارزش ارزش مکانی ارقام از سمت راست به چپ از2 به توان صفر شروع شده و زیاد می شود