مراحل انجام برق کشی ساختمان 

 

مرحله ی اول 

1-کشیدن نقشه سیستم های روشنایی-سیستم های صوتی-سوکت های برق-تلفن -آنتن-آیفون-فن کوئیل ها-اطفاء حریق-برق اضطراری و موتور خانه. 

2-اجرای نقشه روی کار 

3-تراز کردن کل قوطی کلیدها و کشیدن خط تراز با چک لاین 

4-شیار زدن مسیر لوله ها با شابلون و دستگاه شیار زن 

5-کندن قوطی کلیدها با دستگاه 

6-سوراخ کردن روشنایی سقفی توسط دستگاه (در مورد سقف کاذب،روی سقف ساپرت خوردهو روی آن لوله فیکس می شود) 

7-نصب قوطی کلیدها روی دیوار توسط شابلون و تراز کردن دقیق آنها 

8-جوشکاری و ساپرت زدن برای فیکس کردن لوله پولیکاهای که برای ورودی لوله هایی که داخل جعبه فیوز آورده می شود. 

9-جوشکاری و ساپرت زدن برای فیکس کردن لوله پولیکا هایی که برای ورودی لوله هایی که داخل جعبه آنتن و تلفن آورده می شود. 

10-اجرای لوله پولیکا گذاری توسط گرما و خم کاری توسط مشعل و فنر و آب بندی آنها توسط چسب پولیکا. 

11-جوشکاری و ساخت ساپرت برای سینی برق بر روی داکت مشخص شده از روی نقشه (این سینی برق ها برای ورودی کابل ها ی برق تلفن آنتن ماهواره و............نیاز های ساختمان بطور مجزا داخل داکت های ساختمان فیکس می شود و وارد باکس های مورد نیاز خود می شود) 

12-پوشش کامل روی لوله پولیکاهایی که در کف ساختمان کار شده است. 

13-نصب جعبه فیوز و تراز کردن آن در جاهای مشخص توسط نقشه 

14-نصب جعبه آنتن و ماهواره و تلفن و تراز کردن آن در جا های مشخص توسط نقشه 

15-تامین ارتینگ ساختمان(نصب پلیت و سیم مسی و زغال و نمک برای راه اندازی جاه ارت و از آنجا به سینی برقو به مصرف کننده ها) 

16-لوله فولادی گذاری در شرایطی که نقشه تعیین کرده است (در پارکینگ های اداره جات داخل روشنایی آسانسور و روشنایی موتور خانه)