برای ساختن مدار در plc s7 با دوبار کلیک بر روی آن برنامه را باز می کنیم ممکن است به طور اتوماتیک پنجره ی new project wizard بالا بیاید در این صورت با کلیک بر روی گزینه ی next در این پنجره نوع cpu  و mpi address آن را مشخص می کنیم و در صفحه ی بعد ob1 را انتخاب می کنیم ویکی از روش های برنامه نویسی stl,lad,fbd را انتخاب می کنیم ما در اینجا روش fbd را توضیح می دهیم ، در صفحه ی بعد نام پروژه را وارد می کنیم و finish را کلیک می کنیم صفحه ای باز می شود که دارای دو قسمت است در قسمت چپ بر روی علامت مثبت کلیک می کنیم تا به گزینه ی block برسیم بر روی آن کلیک می کنیم در قسمت راست صفحه بر روی ob1 دابل کلیک می کنیم که صفحه ای باز می شود که محل ساخت پروژه ها می باشد الان می خواهیم مداری را که در برنامه ی electrical utocad ساخته ایم در plc نیز بسازیم اگر شکل زیر را در نظر بگیریم مدار ما یک مدار سری است که از یک قسمت موازی و دو قسمت سری تشکیل شده است چون مدار ما در اصل یک مدار سری است ابتدا یک گیت and وارد می کنیم طریقه ی آوردن گیت and  ابتد1- در قسمت ایجاد برنامه پایین comment خاکستری رنگ کلیک می کنیم  بعد با کلیک بر روی نماد گیت2- and  در نوار ابزار در قسمت بالای برنامه یا 3-در قسمت چپ برنامه با کلیک بر روی bit logic و گیت& ،چون در اینجا مدار را به سه قسمت تقسیم کردیم باید گیت and ما ،دارای سه شاخه باشد برای این کار با انتخاب گیت و4- کلیک بر روی bin این گیت دارای سه شاخه می شودالان با کلیک بر روی شاخه ی بالایی می خواهیم یک or را وارد کنیم چون گیت or سه شاخه است برای آن وارد می کنیم و چون از شستی استپ استارت استفاده شده (یک قسمت آن باز و یک قسمت آن بسته)برای قسمت بسته ی آن not  قرار می دهیم بر روی شاخه ی اول گیت or کلیک کرده و negate را کلیک می کنیم و برای قسمت سوم شاخه ی آخر گیت and  نیز این عمل را تکرار می کنیم و برای ایجاد کردن خروجی بر روی خروجی گیت and  کلیک کرده و علامت مساوی را در نوار ابزار کلیک می کنیم و برای نامگزاری ورودیها از حرف I و برای خروجیها از حرف Q استفاده می کنیم برای این کار بر روی علامت سوال کلیک می کنیم و بعد از حروف ابتدا عدد باین و بعد بیت را وارد میکنیم و مابین آن دو نقطه قرار می دهیم لازم به ذکر است که برای بیت ها از 8 عدد بیشتر نباشد یعنی از صفر تا عدد هفت  

 

project in plc  

 

برنامه نویسی(ladder,fbd,stl )

 ladder 

stlfbd