مدارات چپ گرد و راست گرد  

اولین مدار چپ گرد راست گرد تند  

در این مدار با زدن شستی دوبل S2 کنتاکتور K1 وارد مدار شده در همین لحظه کنتاکت بسته ی مر بوط به شستی نیز باز می شود که در قسمت موتور دوم قرار گرفته که اجازه ی وصل شدن را به طور همزمان به آنها نمی دهد و همچنین با زدن شستی S3 موتور دوم وارد مدار می شود   

turn left and right manual  fast  

 

 

همین مدار در PLC   

 

turn left and right manual  fast

 

برای ساختن این مدار در پی ال سی از روش سمبلیک استفاده شده در این روش برای ساختن سمبل در صفحه ی اصلی plc در simatic manager بر روی s7 program کلیک کرده در قسمت راست صفحه بر روی symbols دابل کلیک می کنیم صفحه ای باز می شود در این صفحه  در خانه ی symbol کلیک می کنیم و سمبل ورودی و خروجی ها را می نویسیم به صورت زیر  

که در قسمت address ورودی و خروجی را معین می کنیم که در قسمت data type به طور اتومات bool  نمایش می دهد که bool از یک تا 32  بیت را شامل می شود  در قسمت های بعد بیشتر در این مورد توضیح خواهم داد

 

symbols  

اما در مورد مدار با زدن start right موتور اول همان motor turn right روشن می شود که برای آن شرط گذاشته ایم زمانی وارد مدار شود که موتور دوم motor turn left وارد مدار نباشد برای این کار motor turn leftرا نات کرده ایم در صورتی که خاموش باشد motor turn leftیک خواهد شد و چون گیت and حتما همه ی ورودی های آن باید یک باشد تا خروجی یک شود موتور روشن می شود  

 وقتی ما شستی موتور دوم را فشار می دهیم موتور اول سریع خارج شده موتور دوم وارد مدار می شود برای این کار ما شستی موتور دوم را در ریست موتور اول قرار داده ایم   

اگر مدار به صورت سمبلیک نمایش ندهد باید به منویview=display with =Symbolic Representation را کلیک می کنیم نکته ی دیگر اینکه بعد از وارد کردن سمبل ها باید دکمه ی save را بزنیم تا تنظیمات ما ذخیره شود  

مدار بعدی مدار چپ گرد راست گرد با حفاظت کامل  

در این مدار برای چپ یا راست گرد بودن باید حتما Stop را بزنیم بعد شستی چپ یا راست گرد را بزنیم  

 turn left and right with full protect 

در مدار قدرت باید جای  دو تا از فاز ها رو عوض کنیم به  شکل بالا  توجه کنید  

همین مدار در PLC 

turn left and right manual copy  

مدار چپ گرد راست گرد لحضه ای دائم 

 

turn left and right manual momentary and continual