سنسور ها وسایلی هستند که کمیت های فیزیکی مثل دما فشار  نور را به سیگنال های الکتریکی از نوع پیوسته یا گسسته تبدیل می کنند سنسور ها دارای منبع تغذیه 24v dc یا 220VAC هستند و به صورت دو سیمه یا سه یا چهار سیمه می باشند که در حالت دو سیمه بار یا مصرف کننده به صورت سری با سنسور قرار می گیرد و در حالت سه سیمه با توجه به نوع ترانزیستور npn اگر باشد بار بین خروجی و سیم تغذیه مثبت قرار می گیرد و اگر از نوع pnp باشد بار بین خروجی و تغذیه منفی قرار می گیرد و در چهار سیمه نیز به همین ترتیب است رنگ سیم های آن به این ترتیب که رنگ آبی برای منفی قهوه ای مثبت و مشکی برای رله ی خروجی و رنگ سفید در سنسور های چهار سیمه به عنوان خروجی دوم می باشد

انواع سنسور های بدون تماس:

1.      سنسور القایی-حساس در برابر فلزات

2.      سنسور خازنی –حساس در برابر همه چیز

3.      سنسور نوری –حساس در برابر همه چیز

4.      سنسور مغناطیسی- حساس در برابر آهنربا

5.      سنسور کد رنگ-تشخیص نوار رنگی کاغذ های بسته بندی

کاربرد سنسور ها

1)      شمارش تولید:سنسور های القایی-خازنی-نوری

2)      کنترل حرکت پارچه:سنسور های نوری و خازنی

3)      کنترل سطح مخازن: سنسور های نوری ،خازنیو خازنی کنترل سطح

4)      تشخیص پارگی ورق:سنسور نوری

5)      کنترل انحراف پارچه:نوری و خازنی

6)      کنترل تردد: نوری

7)      اندازه گیری سرعت :سنسور های القایی و نوری

8)      اندازه گیری فاصله ی قطعه: سنسور القایی آنالوگ

سنسور القایی:این سنسور ها بدون تماس بوده و فقط در مقابل فلزات عکس العمل نشان می دهند و مستقیما به رله ها و شیر های برقی فرمان می دهند .هرگا ه دو سنسور که قسمت حساس آنها توسط پوسته ی فلزی محصور شده باشد روی یک سطح در مجاورت یکدیگر بخواهند نصب شوند فاصله ی بین آن ها باید بزرگتر یا مساوی با قطعه آنها باشد

انواع سنسور های القایی:

1-سنسور های القایی دو سیمه ی AC که به صورت سری وصل می شوند

2- سه سیمه ی AC

دو سیمه ی AC

3- سنسور القایی نامور:که DC می باشد و یک ولتاژ خاص برای تغذیه لازم دارد در مناطقی که خطر انفجار و آتش سوزی می باشد استفاده می شود

4-سنسور سه سیمه ی npn

5- سنسور سه سیمه ی pnp

6-سنسور 4سیمه ی npn

7- سنسور 4سیمه ی pnp

شماره های 4 تا 7 DC می باشند

موارد احتیاطی در مورد سنسور های القایی:

1)      از اتصال سنسور های دو سیمه ی AC به برق شهر خود داری کنید

2)      از اتصال سنسور های دو سیمه ی DC به باطری یا منبع خود داری نمایید

3)      از اتصال لامپ به سنسور به عنوان بار خود داری نمایید چون لامپ در لحظه ی اول مقامت پایینی دارد ،اگر مجبور شدیم که از لامپ به عنوان بار استفاده کنیم بهتر است از یک مقاومت به طور سری با لامپ و منبع قرار دهیم

4)      هنگام نصب سنسور به ولتاژ کار آن توجه نمایید

5)     

 هنگام استفاده از سنسور به جریان مجاز آن توجه نمایید

مشخصات سنسور های القایی

XX

XX

X

X

XX

X

-

IPS

 

IPS

Inductive proximity switch

 

 

X

Number of wire

 

2wire ac or dc

3wire ac or dc

4wire DC

2

3

4

XX

Switching distance sn(mm)

 

 

X

Sensor function

 

Normally open

Normally close

Anologe V

Anologe I

Namur sensor

Speed sensor

Speed sensor amplifire

O

C

Av

Ai

Nm

S

SA

 

X

Out put stage

 

NPN

PNP

2WIRE DC

2OR3 WIRE AC

N

P

D

A

 

XX

HOUSING

 

12

R10

R12

R30

R40

R80

P34

F

C10

استوانه ای

مکعبی

"
"
"
"

بدنه ی پلاستیکی

نعلی شکل

نوع خاص

 

XX

SPECIAL VERSION

 

4 PIN SOCKET

SHORT CIRCUIT PROTECTED

TERMINAL

VOLTAGE REANGE EXTENDED

CURRENT RANGE EXTENDED

MODE FOR CUSTOMER

HIGHPRESSURE SENSOR

HIGH TEMPRATURE SENSOR

S4

SP

T

V

I

CM

HP

HT

ساخته شده طبق سفارش مشتری