برنامه نویسی مدارات برق صنعتی در plc

از آنجا که برای تست مدارات صنعتی سیم کشی شستی و میکروسوئیچها صورت می گیرد پس plc از باز یا بسته بودن ورودی ها مطلع می شودهر ورودی که وصل باشد ولتاژ را به آدرس مورد نظر می رساندو هر ورودی که قطع باشد ولتاژ را به آدرس مورد نظر نمی رساند پس لازم به استفاده از not در ورودی های بسته نیست از not در مواقعی استفاده می کنیم که خواسته باشیم از یک شستی باز به عنوان بسته استفاده کنیم و یا بالعکس وبه عبارت بهتر از یک شستی تک به عنوان دوبل استفاده کنیم همچنین تیغه های تایمر و کانتر چون به صورت نرم افزاری اند و برق به آنها وصل نمی شود برای تیغه های بسته ی آنها از not استفاده می شود

marare rahandazi daem az yek mahal   

و همین مدار در plc  

 

madar1  

 madar11  

madar111

مدار2-راه اندازی یک موتور از سه محل 

 marare rahandazi daem az se mahal   

همین مدار در plc  

madar2     

 madare12   

 madar122

مدار3-راه اندازی یک موتور به صورت لحظه ای و دائم از یک محل

madare rahandazi motor lahzeee va daem

 

اگر بخواهیم برنامه ی مدار لحظه ای دائم را مانند مدارات دیگر بنویسیم با مشکل مواجه می شویم در این مدار به علت سرعت زیاد plc شستی لحظه ای نیز به صورت دائم کار می کند و برای رفع این مشکل از flag استفاده می کنیمکه به صورت زیر می باشد 

madare dorost

مدار1-راه اندازی یک موتور سه فاز به صورت دائم از یک محل